Riskli yapıları modelleyerek sağladığı verilerden net risk analizleri gerçekleştiren sistem: Yap.NET

Ağ Tabanlı Hesaplamalı Risk Tespit Platformu Projesi

Riskli yapıların modellendiği ve bu modelleme üzerinden elde edilen veriler kullanılarak riskli yapı analizinin gerçekleştirildiği bir sistem olan Yap.NET; geliştirildiği 2015 yılından bu yana ülke genelinde kentsel dönüşüme girecek binaların risk analizlerinde kullanılmaktadır.

Yap.NET’ten önce birçok firmanın farklı uygulamaları kullanılıyordu ve her bir çalışma farklı sonuçlar veriyordu. Analiz parametrelerinin ne olduğunu ve bunların doğruluğunun kontrol edilme şansı yoktu. Yap.NET tam da bu nedenle, inşaat modellemelerini, analiz sonuçlarını ve bu sonuçlara dayalı raporları standart hale getirmek için geliştirildi.

Ülke genelinde tüm illerde riskli yapı tespiti konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ve il müdürlükleri çalışanlarının kullanımına sunuldu.

Modelleme işlemleri bir web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirildiği için, modellere herhangi bir bilgisayardan erişilinebilir. Yap.NET arayüzü, kolaylığı ve sadeliği ile kullanıcıyı modellemede zorlanmadan yönlendirir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde geliştirilen riskli binaların öznitelik verilerini içeren ve tüm süreçlerin yürütüldüğü Araad.Net sistemi ile entegre çalışmaktadır.

Yap.NET Modüller ve Yetkinlikler

Modelleme

Uygulama, iki ve üç boyutlu inşaat modellemelerine izin verir ve yapının tüm elemanları görsel olarak tarayıcıda görüntülenir.

Analiz

Sonlu eleman analizi yapılarak yapının eğildiği veya büküldüğü noktalar detaylı olarak görselleştirilir. Binaların yapı elemanları bazında detaylı analiz sonuçları verilmektedir.

Raporlama

Kullanıcılar, analiz sonuçları hakkında ayrıntılı raporlar alır.