Kredi Garanti Fonu, ülkenin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan, çağın gereklerine göre yenilenip gelişmeyi sürdüren canlı sistem: KOBİT

Kefalet Onay Bilgi Teknolojileri

TOBB ve KOSGEB dahil 29 kamu ve özel bankanın da ortağı olduğu bir anonim şirket olan Kredi Garanti Fonu (KGF); teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayan işletmelere kefil olarak bu işletmelerin bankalar aracılığıyla kredi kullanabilmesini sağlar. KGF hem KOBİ’ler hem de Türkiye’deki finans sektörü için çok kritik bir konumdadır. Devletin finansal politikalarının yürütülmesinde önemli bir araç olmanın yanı sıra bu politikaların belirlenmesi aşamasında da veri sağlayan bir pozisyondadır.

KGF, finansal tabana yayılma ve nakit akışı ile ilgili sorunları çözmek, kredi risklerinin paylaşım aşamasında yer almak, mevcut politika değişikliklerinin piyasa üzerindeki etkilerini belirlemek ve doğrudan gerekli desteği sağlamak için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir; bu nedenle rolü işletmeler, finansal kurumlar ve idari güç için oldukça önemlidir. KGF, tüm süreçlerini Usta tarafından oluşturulan KOBİT sistemi üzerinden yürütmektedir.

KOBİT; yüksek güvenlikli, kontrol edilebilir, izlenebilir, bütünleşik ve birbirleriyle tam entegre modüllerden oluşan evrensel standartlarda bir sistemdir.

KOBİT; evrensel standartlarda, ileri düzeyde güvenlikli, denetlenebilir, izi sürülebilir, bütünleşik ve birbirleriyle tam entegre modüllerden oluşan bir sistemdir.

Süreç Yönetimi

 • Başvuru, kullandırım, yapılandırma, tazmin gibi bütün süreçler KGF tarafından dinamik olarak tanımlanır. Hangi taleplerin hangi süreç dahilinde ilerleyeceği sistem tarafından belirlenir.

Daha fazla bilgi

Limit Yapısı

 • Sistematik kontrol ve işlemlerin otomatik yapılmasını sağlar.
 • Sistemde tanımlı limit kontrollerini otomatik olarak yapar.

Daha fazla bilgi

 • Kuralları net süreçler sistem tarafından otomatik olarak yürütülür (Yapılandırma, Teminat Değişiklikleri, Kredi kullandırım ve kapanış işlemleri, Risk mutabakatları, vb.).
 • Protokollerde tanımlı 300’den fazla koşulu kontrol eder, uygun olmayan talepleri engeller.
 • Yeni koşullar ve bu koşulların nasıl kontrol edileceği kullanıcılar tarafından tanımlanabilir.
 • Birbirine bağlı kompleks koşullar tanımlanabilir.
 • Tüm tanımlamalar sistem kullanıcıları tarafından belirlenir ve yeniden düzenlenebilir.
 • Personel desteği olmadan tamamen otonom işler.
 • Minimum insan gücü ile günde onbinlerce uygulamanın onaylanmasını sağlar.
 • Karar destek sisteminin bir parçasını oluşturur.
  .
 • Uzman kurum personelleri tarafından yönetilir.
 • Değişen kurum ihtiyaçlarına kısa sürede adapte edilebilir.
 • Karar destek sisteminin bir parçasıdır.
 • Birçok farklı noktada tanımlı üst limitlerinin aşılmamasını sağlar.
  • Paket ve Üst Paket Limitleri
  • Portföy Limitleri
  • Proje, Oda/Borsa Limitleri
  • Firma/Grup Firma Limitleri
  • Tazmin Limitleri

Skorlama

 • KGF’nin yıllar içinde oluşturduğu bilgi birikiminin en somut kullanım alanlarından biridir.
 • Evrensel skorlama metodolojilerini kuruma özel uyarlayarak kullanır.

Daha fazla bilgi

Muhasebe & Finans

 • Sistemin her aşamasıyla tam ve otomatikleştirilmiş entegrasyon sağlar.
 • En küçük bir hareketin dolaylı olarak kuruma maliyetini takip eder.

Daha fazla bilgi

 • Farklı statüdeki firma ve başvurular için farklı değerlendirme kriterleri uygular.
 • Skor notlarına göre başvuruları otomatik onaylar, reddeder veya yetkili onayına gönderir.
 • Kurum personelinin iş yükünü önemli ölçüde azaltır.
 • Projeksiyon ve simülasyonlar sunar.
 • Kurum politikalarına paralel olarak dönemsel ölçeklendirilebilir.
 • Değişen kurum ihtiyaçlarına kısa sürede adapte edilebilir.
 • Karar destek sisteminin bir parçasıdır.
 • Yasal bildirimler otomatik olarak yapılır (E-Defter, E-Arşiv, E-Fatura).
 • Harici kurumlar tarafından denetlenebilir yapıdadır.
 • Hatalı işlem yapılmasını engelleyerek oluşabilecek yasal problemleri önler.

Raporlama & İş Zekası

 • Yönetici raporları sayesinde yöneticilerin görsel destekli raporlara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Daha fazla bilgi

Yetkilendirme, Güvenlik ve İzlenebilirlik

 • Görüntüleme, işlem yapma, rapor alma gibi her aşamada farklı yetki kontrolleri yapılır.

Daha fazla bilgi

 • Raporlar, yetkili kullanıcıların üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir veri setleri ile hazırlanır.
 • Harici kurumlar tarafından talep edilen raporlar istenilen şablonlara göre sistem tarafından sağlanır.
 • Harici İş Zekası Araçları ile entegrasyon, kurumun yetkili personelinin yazılım şirketinden herhangi bir destek almadan kendi raporlarını oluşturmasını sağlar.
 • Programlı raporlar ve periyodik raporlar, raporların parametreleri, teslim tarihi, sıklığı ve alıcının e-posta adresi gibi bilgiler girilerek sistem tarafından istenilen tarihlerde ve istenilen yere gönderilebilir.
 • İnsan Kaynakları ile tam entegre çalışan sistemde kullanıcıların bağlı oldukları departmanlarla ilişkili yetki kontrolleri yapılır. Yine kullanıcıların izin durumlarına göre yetki ve görevlendirmeler otomatik olarak yapılır.
 • Kritik düzenlemelerde çoklu onay yapısına sahiptir. Bu işlemlerde bir kullancının yapmış olduğu değişiklik farklı bir Kullanıcı tarafından onaylanmadan sisteme yansıtılmamaktadır.
 • Bir çok noktada veri günlüğü tutulur (log).
  • Routing Log: Hangi tarihte hangi kullanıcı tarafından hangi ekranların görüntülendiği, hangi parametreler ile hangi işlemlerin yapıldığı kayıt altına alınır. İşlemler için kullanılan IP adresleri kaydedilir.
  • Data Log: Verilerin geçmişi ile birlikte hangi verilerin ne zaman, nasıl ve kim tarafından değiştirildiği kayıt altına alınır.
  • Error Log: Veritabanında yapılan hatalı işlemler kayıt altına alınır.
  • Exception Log: Sistemde meydana gelen beklenmedik durumlar kayıt altına alınır.
  • Tarihçe: Birçok modül üzerinde yapılan işlemlerin tarihçeleri kayıt altına alınarak ilgili ekranlarda yetkili kullanıcılara gösterilir.

Süreç Yönetimi

 • Başvuru, kullandırım, yapılandırma, tazmin gibi bütün süreçler KGF tarafından dinamik olarak tanımlanır. Hangi taleplerin hangi süreç dahilinde ilerleyeceği sistem tarafından belirlenir.

Daha fazla bilgi

 • Kuralları net süreçler sistem tarafından otomatik olarak yürütülür (Yapılandırma, Teminat Değişiklikleri, Kredi kullandırım ve kapanış işlemleri, Risk mutabakatları, vb.).
 • Protokollerde tanımlı 300’den fazla koşulu kontrol eder, uygun olmayan talepleri engeller.
 • Yeni koşullar ve bu koşulların nasıl kontrol edileceği kullanıcılar tarafından tanımlanabilir.
 • Birbirine bağlı kompleks koşullar tanımlanabilir.
 • Tüm tanımlamalar sistem kullanıcıları tarafından belirlenir ve yeniden düzenlenebilir.
 • Personel desteği olmadan tamamen otonom işler.
 • Minimum insan gücü ile günde onbinlerce uygulamanın onaylanmasını sağlar.
 • Karar destek sisteminin bir parçasını oluşturur.

Limit Yapısı

 • Sistematik kontrol ve işlemlerin otomatik yapılmasını sağlar.
 • Sistemde tanımlı limit kontrollerini otomatik olarak yapar.

Daha fazla bilgi

 • Uzman kurum personelleri tarafından yönetilir.
 • Değişen kurum ihtiyaçlarına kısa sürede adapte edilebilir.
 • Karar destek sisteminin bir parçasıdır.
 • Birçok farklı noktada tanımlı üst limitlerinin aşılmamasını sağlar.
  • Paket ve Üst Paket Limitleri
  • Portföy Limitleri
  • Proje, Oda/Borsa Limitleri
  • Firma/Grup Firma Limitleri
  • Tazmin Limitleri

Skorlama

 • KGF’nin yıllar içinde oluşturduğu bilgi birikiminin en somut kullanım alanlarından biridir.
 • Evrensel skorlama metodolojilerini kuruma özel uyarlayarak kullanır.

Daha fazla bilgi

 • Farklı statüdeki firma ve başvurular için farklı değerlendirme kriterleri uygular.
 • Skor notlarına göre başvuruları otomatik onaylar, reddeder veya yetkili onayına gönderir.
 • Kurum personelinin iş yükünü önemli ölçüde azaltır.
 • Projeksiyon ve simülasyonlar sunar.
 • Kurum politikalarına paralel olarak dönemsel ölçeklendirilebilir.
 • Değişen kurum ihtiyaçlarına kısa sürede adapte edilebilir.
 • Karar destek sisteminin bir parçasıdır.

Muhasebe & Finans

 • Sistemin her aşamasıyla tam ve otomatikleştirilmiş entegrasyon sağlar.
 • En küçük bir hareketin dolaylı olarak kuruma maliyetini takip eder.

Daha fazla bilgi

 • Yasal bildirimler otomatik olarak yapılır (E-Defter, E-Arşiv, E-Fatura).
 • Harici kurumlar tarafından denetlenebilir yapıdadır.
 • Hatalı işlem yapılmasını engelleyerek oluşabilecek yasal problemleri önler.

Raporlama & İş Zekası

 • Yönetici raporları sayesinde yöneticilerin görsel destekli raporlara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Daha fazla bilgi

 • Raporlar, yetkili kullanıcıların üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir veri setleri ile hazırlanır.
 • Harici kurumlar tarafından talep edilen raporlar istenilen şablonlara göre sistem tarafından sağlanır.
 • Harici İş Zekası Araçları ile entegrasyon, kurumun yetkili personelinin yazılım şirketinden herhangi bir destek almadan kendi raporlarını oluşturmasını sağlar.
 • Programlı raporlar ve periyodik raporlar, raporların parametreleri, teslim tarihi, sıklığı ve alıcının e-posta adresi gibi bilgiler girilerek sistem tarafından istenilen tarihlerde ve istenilen yere gönderilebilir.

Yetkilendirme, Güvenlik ve İzlenebilirlik

 • Görüntüleme, işlem yapma, rapor alma gibi her aşamada farklı yetki kontrolleri yapılır.

Daha fazla bilgi

 • İnsan Kaynakları ile tam entegre çalışan sistemde kullanıcıların bağlı oldukları departmanlarla ilişkili yetki kontrolleri yapılır. Yine kullanıcıların izin durumlarına göre yetki ve görevlendirmeler otomatik olarak yapılır.
 • Kritik düzenlemelerde çoklu onay yapısına sahiptir. Bu işlemlerde bir kullancının yapmış olduğu değişiklik farklı bir Kullanıcı tarafından onaylanmadan sisteme yansıtılmamaktadır.
 • Bir çok noktada veri günlüğü tutulur (log).
  • Routing Log: Hangi tarihte hangi kullanıcı tarafından hangi ekranların görüntülendiği, hangi parametreler ile hangi işlemlerin yapıldığı kayıt altına alınır. İşlemler için kullanılan IP adresleri kaydedilir.
  • Data Log: Verilerin geçmişi ile birlikte hangi verilerin ne zaman, nasıl ve kim tarafından değiştirildiği kayıt altına alınır.
  • Error Log: Veritabanında yapılan hatalı işlemler kayıt altına alınır.
  • Exception Log: Sistemde meydana gelen beklenmedik durumlar kayıt altına alınır.
  • Tarihçe: Birçok modül üzerinde yapılan işlemlerin tarihçeleri kayıt altına alınarak ilgili ekranlarda yetkili kullanıcılara gösterilir.

KOBİT Entegrasyonlar

KOBİT Entegrasyonlar – Bankalar

KOBİT Entegrasyonlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
European Central Bank
Gelir İdaresi Başkanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Bankalar Birliği
Finansal Kurumlar Birliği
KOSGEB
Kredi Kayıt Bürosu
MERSİS
MERNİS
Türkiye Noterler Birliği
E-Finans (E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter)
Merkezi Adres Kayıt Sistemi

KOBİT Entegrasyonlar – Bankalar

 • TC. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Akbank
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • Garanti Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 • ING Bank A.Ş.
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Odea Bank A.Ş.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Rakamlarla KOBİT

TİCARİ İŞLETMELER İÇİN:

adet firma

adet kredi

adet başvuru

TL kefalet

ŞAHISLAR İÇİN:

adet başvuru/birey

adet kredi

TL kredi

KOBİT ve Güçlü Yönleri

 • Çok derinlikli bir analizin sonucu üretilmiştir ve tüm modülleri ihtiyaca özel tasarlanmıştır.
 • Modüller birbirleri ile tam entegredir.
 • Değişen kurum ihtiyaçlarına anında adapte olabilen, canlı bir sistemdir.
 • Usta sürekli güncel teknolojileri takip ederek, uygun gelişmeleri sisteme uygulamakta ve sistemin güncel kalmasını sağlamaktadır.
 • Mevcut ihtiyaçların ötesinde potansiyel kapasite artışlarını karşılamak amacıyla sürekli olarak süreç ve performans iyileştirmeleri yapılmaktadır.