Doğal gaz dağıtım altyapı yönetiminde
kurumsal kaynak planlama sistemi: AYBS İnteraktif

72 lisanslı bölgenin 18’inde (23 ilde) bulunan AYBS İnteraktif, doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların günlük iş yükünü minimum veri gereksinimi ve hata önleyici bir mekanizma ile yöneten entegre bir sistemdir. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin uymakla yükümlü olduğu mevzuatlar kapsamında sistem güncel tutulmaktadır.

Abonelik, İş Emirleri (Saha İşleri), Sayaç Okuma, Muhasebe, Sertifikalı Firmalar, Hukuk, İnşaat ve Yatırım, Stok, İnsan Kaynakları, Doküman Yönetimi, Finans Yönetimi, Enerji Satın Alma, Tedarik modülleri ile AYBS İnteraktif, doğal gaz dağıtım sektörünün tüm ihtiyaçlarının tek bir uygulama ile yönetilmesine olanak sağlar.

Abone

 • Tüketici modülü; tüketiciye ait kişisel verilerin yönetimi,
 • Başvuru modülü; abonelik sözleşmesi sürecinin yönetimi,
 • Sözleşme modülü; doğal gaz kullanım sözleşmesi sürecinin yönetimi,
 • Gaz fatura modülü; tüketici ile ilişkili faturaların listesi,
 • Sayaç okuma/planlama modülü; periyodik olarak okunması gereken bölgelerinin planlanması. Saha okumalarının tamamlanması için okuma cihazlarına bilgi sağlamaktadır.

AYBS İnteraktif Mobil

 • Saha işlemlerinin tamamlanıp sisteme işlenmesine olanak sağlayan “Android” uygulaması.

Uygulama, aşağıdakiler gibi alanla ilgili tüm iş süreçlerini yönetir:

 • Periyodik endeks okumaları
 • İş emirleri (gaz açma , gaz kesme, kaçak kullanım tespiti, acil durum bildirimi vb.)
 • İhbar Bildirimleri (borç ödenmemesi nedeni ile arzın kesilmesi gibi)

İş Emri

 • Saha işleri ile sistem arasında bağlantı kuran yapıya verilen isimdir.
 • Abonelik süresi boyunca sahada yapılması gereken Kesme, Açma, Değişim ve Kontrol süreçlerini yönetir.

Stok

 • Dağıtım sektörünün ihtiyaç duyduğu stokların mevcut durumu, kritik ve optimum seviyesi ve depoda kalan miktar bilgilerini yönetir.

Raporlama

 • Dashboard raporlama, yöneticilerin en çok kullandığı grafiksel veri analizine olanak sağlayan raporlama sistemidir.
 • Veri raporları, raporlanan verilerin excel, word veya pdf formatlarında müşteriye sunulmasını sağlar.

Muhasebe

 • Doğalgaz dağıtım firmasının E-Defter, E-Arşiv, E-Fatura, KDV beyannamesi, B-Trans gibi tüm mali yükümlülüklerini yönetmesini ve beyan etmesini sağlar.

Entegrasyon

  • SMS Entegrasyonu; tüketici bildirimleri için kullanılır.
  • KPS (Kişisel Veri Paylaşım Sistemi) Kişisel Veri Entegrasyonu; TC kimlik numarası girişi ile kimlik bilgileri nüfus müdürlüğünden alınıp otomatik veri girişi sağlanır.
  • KPS Adres Bilgileri Entegrasyonu; işlem yapmak isteyen kullanıcının güncel adres bilgisi sorgulanır.
  • Online Tahsilat Entegrasyonu; faturalar internet bankacılığı aracılığıyla tahsil edilir.
  • Harita Entegrasyonu; abonelik sürecini başlatmak için gereken bina verileri alınır.
  • E-Arşiv, E-Fatura, E-Devlet, E-Defter Entegrasyonları; abonelik süreçlerini yönetir ve fatura ve aylık mali işlem bilgilerinin entegratörler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesini sağlar
  • İç tesisat (Zetacad ve Gasline) Entegrasyonları; iç tesisat projelerinin kabul ve kontrol süreçlerini yönetir.