Farklı sektörlere yayılmayı değil,
uzmanı olduklarımızda derinleşmeyi tercih ederiz.

Ustalığımızın temeli, ülke çapındaki finans ve enerji dağıtım projeleri

100 milyar TL’yi aşan hacmiyle Türkiye’nin en büyük fonu olan İşsizlik Sigortası Fonu, operasyonları için bizim yazılımımızı kullanıyor. 20 yılı aşkın bir süredir KGF’ye (Kredi Garanti Fonu) gerekli yazılımları ustalıkla sağladık; Türkiye’nin en güçlü finansal enstrüman kuruluşu olan KGF, bankaların yüzbinlerce şirkete ve milyonlarca kişiye verdiği yüz milyarlarca liralık kredileri garanti altına almakta ve Avrupa Birliği fonlarının dağıtımında yer almaktadır.

Onlarca banka ve binlerce şube arasında entegrasyon sağlıyoruz. Halka açık birçok şirkete mali tablo oluşturma konusunda yazılımımızla destek oluyoruz. Güvenli şehirler için riskli yapıların denetim ve destek projelerine katkı sunuyor, ileri mühendislik modellerini güçlü arayüzlerle birleştiriyoruz.

Ülke genelindeki doğal gaz dağıtım bölgelerinde birden fazla dağıtım şirketinin tüm iş süreçlerini yazılımlarımızla yönetiyor, yüzbinlerce doğal gaz abonesinin kesintisiz hizmet almasında rol alıyor ve konut bazında doğal gaz tüketim verimliliği çalışmaları yürütüyoruz.

Türkiye’deki 72 gaz dağıtım bölgesinin 18’inde faaliyet gösteriyoruz ve en az 10 yeni bölgeyi daha bünyemize katmayı hedefliyoruz.

Milyonlarca online ticaret ürününün bilgilerini derleyerek %97 başarı oranıyla ürün kategorilendirme yaptık.

Bir milyona yakın markayı izledik, yazılımlarımızla yüzbinlerce tasarım ve patent yönetimini destekledik.

Yazılımlarımızla, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1000 iştirakin çevrimiçi ticaret operasyonlarının izlenmesine destek olduk.

Sektör bağımsız hizmetler listesinde ilk 500 şirketten 25’ine, halka açık anonim şirketler listesinde ise 80 şirkete hizmet verdik.

KOBİT, AYBS İnteraktif, AYBS Bulut, Yap.NET, Su ve Atık Su Yönetimi ve diğer projelerimizin detaylarına ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.