KOBİT - Kredi Garanti Fonu (KGF)

Kredi Garanti Fonu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek veren, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanımlarını mümkün hale getiren garantör kuruluştur.

KOBİT, Usta'nın finansal konulardaki birkimini ileri düzeydeki yazılım deneyimiyle birleştiği son derece gelişkin bir sistemdir. KOBİT ile KGF nin tüm iç işleyişi yürütülmekte, ortak tüm banka ve kurumlara entegrasyon uçları sunulmakta, yerel ve uluslararası bağlı kurumlara raporlamalar düzenlenmektedir.

KOBİT projesi yeni açılımları ile sürekli ve tüm hızıyla devam eden canlı bir yapıdır.

Riskli Binaların Tespiti

T.C ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ve ODTÜ ile birlikte yürütülmekte olan bir projedir.

Proje ile riskli yapı tespitinin sistematik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Web tabanlı bir uygulamayla, yüksek erişim olanakları olan, online 3D modelleme yapılmasını sağlayan, bulut teknolojilerini kullanan, ülke çapında risk hesaplamalarının standartlaşmasını sağlayacak niteliklere kavuşulacaktır.

Altyapı Yönetim Bilgi Sistemi

Usta'nın halihazırda 21 doğalgaz dağıtım bölgesinde kullanılmakta olan güçlü bir ürünüdür.

Tüm altyapı yönetim süreçlerinn kapsandığı bütünlüklü bir sistemdir. Süreçleri yöneten modüller çok sıkı ve kontrollü bir entegrasyonla yönetilmektedir. Süreçlerin ihtiyaçlara göre dönüştürülebildiği, yeni süreçler eklenebilen, mutlak veri tutarlılığı ile işleyen, dinamik ve yüksek güvenlikli bir sistemdir.

AYBS ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Akıllı Tüket (AR-GE)

Isınma amaçlı doğalgazın konutlarda daha etkin kullanımı güncel bir araştırma alanıdır. Konut bazında, tüketilen doğalgaza karşılık elde edilecek kazancın hesaplanabilmesi mümkündür. Bu sayede, doğalgazın daha verimli kullanılmasına yönelik öneriler yapılabilmektedir.

Proje aşağıdaki konuları başarmıştır;
   Daha az sarfiyatla eşdeğer konforu sağlayabilecek tüketim önerilerinin oluşturulması
   Isıyı bir derece değiştirmenin konut bazındaki tüketime ve fiyata etkisinin görülebilmesi
   Konut özelliklerine bağlı olarak tüketicinin kullanım miktarlarının karşılaştırılması
   Daha az tüketim için konutta uygulanabilecek yapısal değişikliklerin önerilmesi

Konut tüketicilerine sağlanacak verim ve tasarruf sağlama ana hedefinin yanı sıra, bölgesel tüketim tahminlerinin yapılabilmesi, dönemsel ve günlük tüketim tahminlerinin yapılabilmesi projenin diğer kazanımlarıdır.

AkıllıTüket kullanıcıları sisteme buradan ulaşabilirler.

Satış Aklı

Satış Aklı, Usta'nın elektronik ticaretin yayıncı, reklamveren ve aracı ağlarından oluşan tüm öznelerine yönelik ürünlerinin merkezidir. Usta'nın 2005 yılından bu yana araştırma projeleri sonucunda ortaya çıkardığı ürünlerin ticari platformudur. Projelerde TUBİTAK TEYDEB, KOSGEB desteklerinden yararlanılmıştır. Öncelikli hedef İngiltere ve ABD pazarı iken, sektörün ülkemizde de hızle gelişmesiyle Usta bir süredir yurtiçi firmalara da hizmet vermektedir.

Usta'nın bu konudaki kütüphanesindeki tüm fonksiyonlar performans açısından denenmiştir ve hızlı şekillenebilecek esnekliktedir.

Usta'nın bu konudaki uzmanlıklarından bazıları:
   Online performans pazarlamaya yönelik araçlar
   Dinamik XML veribesleme birleştiricisi
   Web içerik algılama
   Otomatik ürün Kategorizasyonu
   Akıllı reklam sunucu
   Trafik optimizasyonuna yönelik veri madenciliği
   Tarihsel bazda fiyat analizi
   Tamamen yasal amaçlara yönelik web scraping ve bot programlama
   Yayıncılar, reklamverenler ve aracı ağları için yönetim panelleri

Usta yayıncılara için düzenlediği eğitimleri Yayıncı Akademisi çatısı altında yürütmektedir.

Usta'nın online ticaretin çeşitli kollarında faydalanılabilecek Kategorizasyon ürününün ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Birikim UFRS

Birikim UFRS, şirketlerin mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bazında düzeltmeyi hedefleyen bir platformdur.

Usta, 2003 yılından bu yana halka açık şirketlere Birikim UFRS ile SPK'nın "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği"ne uygun çözüm üretmektedir. Öncelikli olarak enflasyon muhasebesi ile başlayan sürece zamanla konsolidasyon ve diğer UFRS gereklilikleri eklenmiştir. Mevzuat ve işleyiş konusunda BDO Denet YMM A.Ş.'den danışmanlık alınarak, kullanıcılara mali tablolarını oluşturma aşamasında yardımcı olacak her türlü kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

Birikim UFRS, konularında uzman olmayan muhasebe elemanlarının da kolayca kullanabilecekleri işlem adımlarını içermektedir. Sistem, birbiriyle entegre çalışan UFRS Düzeltmeleri ve konsolidasyon modüllerinden oluşmaktadır. Konsolidasyon yapma zorunlulukları bulunmayan şirketler sadece UFRS Düzeltmeleri modülünü kullanabilirler. Her iki modül de şirketlerin kendilerine ait muhasebe programlarından elde edilmiş mizanları veri kabul ederek, mali tablolar düzeyinde UFRS düzeltmeleri ve/veya konsolidasyon işlemleri yapmaktadır. Mevcut muhasebe sistemi ne olursa olsun Birikim entegre olabilmekte, böylece manuel bilgi girişleri ortadan kaldırılarak işlemlerin otomatik yapılması sağlanmaktadır.

Birikim UFRS ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vicat Fransız Hesap Planına Uygun Raporlama Projesi

Vicat grubu üyesi 8 adet tüzel kişilik 2003 yılından beri Birikim UFRS yazılımını kullanmaktadır. 2008 yılı başında başlayan ek  yazılım geliştirme projesi ile mevcut platform UFRS ile Fransız Raporlama kuramı gereklerini bir araya getiren özel bir yazılıma dönüşmüştür.

Bu destekle Vicat grubu Türkiye Vergi Usul kanununa göre çıkarttığı mali tabloları, UFRS bazında ve Türkçe ve Fransızca olarak alabilmektedir. Aynı şekilde bağlı olduğu Fransız grubunun diğer raporlama gereklerini yerine getirebilmektedir.

Petrol Ofisi  Birikim Uygulaması

Petrol Ofisi ve bağlı ortaklıkları (5 adet tüzel kişilik) 2003 yılından beri Birikim UFRS yazılımının Sabit Kıymetler modülünü kullanmaktadır. 2004 yılı başında başlayan ek  yazılım geliştirme projesi ile mevcut platform sabit kıymetler başlığında Tarihi, VUK ve UFRS disiplinlerinde amortisman hesaplaması ve varlık takip gereklerini bir araya getiren özel bir yazılıma dönüşmüştür.
   Tarihi değerlere göre alınan datanın enflasyona göre düzeltilmesini hem Vergi Usul Kanununa göre hem de SPK’nın öngördüğü UFRS mevzuatına  göre yapılabilmektedir.
   Amortisman hesaplamasını da  aynı data üzerinden  Vuk ve UFRS kriterlerine göre ayrı ayrı olarak hesaplamaktadır. Farklı amortisman yöntemleri barındırmaktadır.
   Amortisman Metodu ve kullanım ömrü değişiklikleri yapılabilmektedir.
   Enflasyon  farkından kaynaklanan değer artışını ve amortisman tutarını ilgili enflasyon Düzeltme hesaplarına kaydedebilmektedir
   Mevcut ERP’den data alıp, işleyip, gerekli hesaplamalarla fark fişlerini tekrar ERP’ye geri beslemektedir.
   Denetim mantığında hazırlanmış 40’a yakın raporla Genel Muhasebe ve Yönetim Bilgi Sistemleri departmanının önemli bir aracıdır.

Sabit Kıymet Bütçe Simülatörü

Sabit Kıymet Bütçe Simülatörü şirketlerin Sabit Kıymet bilgileri üzerinden cari ya da ileriye dönük herhangi bir döneme ait varlık maliyetlerini enflasyona göre düzelten ve düzeltilmiş değerler üzerinden amortisman hesaplamaları yapabilen bir platformdur.
   Sabit Kıymet bilgilerinin tutulduğu herhangi bir veritabanından yada Excel aracı ile  Sabit Kıymet Bütçe Simülatörüne  bilgi aktarılabilir.
   Sınırsız sayıda versiyon ya da senaryo üretilebilir. Var olan dataların kopyasını alınıp üzerinde değişiklik yapılarak yeni bir senaryo olarak kaydedilebilir.
   İstenen  ay ve yıla göre çok hızlı bir şekilde hesaplama yapılabilir. Sistem bir dakikada 40.000 sabit kıymet için hesaplama yapabilmektedir.
   Tarihi değerlere göre alınan datanın enflasyona göre düzeltilmesini hem Vergi Usul Kanununa göre hem de Spk nın öngördüğü UFRS mevzuatına  göre yapılabilmektedir. Amortisman hesaplamasını da;  aynı data üzerinden  Vuk ve UFRS kriterlerine göre ayrı ayrı olarak hesaplamaktadır.
   Senaryolarda data yabancı para cinsinden girebilir, ilerleyen dönemlerde kur bilgilerini değiştirerek maliyetleri güncelleyebilir ve bu değerler üzerinden yeni amortisman hesaplamaları yaptırabilir

Marka, Patent, Tasarım Yönetim Sistemi

Marka, Patent, Tasarım danışmanlığı yapan firmalar için geliştirilmiş bir yazılımdır. Firmaların müvekkillerinden devraldığı sorumlulukları destekleyici fonksiyonları içermektedir. Bu kapsamda Türk Patent Enstitüsü bültenlerinin sisteme girişinden, bülten taramalarına, müşteri ilişkileri yönetiminden, sınai mülkiyet hizmetleri (marka, patent, tasarım) başvurularının takibine kadar birçok fonksiyonun takibini ve kaydını sağlayan bir platformdur.

Usta'nın bu ürünü aynı zamanda bulguları kullanıcı tercihine göre düzenlenebilen çok gelişkin bir fonetik eşleştirme algoritmasına sahiptir.

Türkiye İş Kurumu İşsizlik Fonu Fon Yönetimi Otomasyon Sistemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Fonunda, çalışanlardan kesilen primler biriktirilmektedir. Fon, 2016 yılı itibariyle yaklaşık 90 milyar TL toplam varlığıyla Türkiye’nin en büyük fonudur.

Usta'nın projesi İşsizlik Fonunda biriken mevcut varlıkların değerlendirilme sürecinin kayıt altına alınması sağlamaktadır. Fonun kullandığı bono, tahvil, mevduat, DTH gibi yatırım araçlarının getirilerinin hesaplandığı ve gerekli detayların kayıt altına alındığı gelişkin bir sistemdir.

Kurumsal Bütçeleme Uygulamaları

Usta, şirketlerin bütçeleme, kurumsal raporlama, kurumsal karne kısaca kurumsal performans yönetimi uygulamalarına etkili çözümler getirmektedir.

Usta, kurumsal bütçe çözümü ile bugüne kadar elektronik tablolarla ve ofis uygulamalarıyla yürütülen geleneksel bütçe çalışmalarının yerine esnek ve güvenilir sistemler kurmaktadır. Halihazırdaki ERP sistemi ne olursa olsun onunla tam entegre çalışabilme özelliği, Usta çözümlerinin kolayca hayata geçmesini sağlamaktadır.

Geleneksel bütçe uygulamasında firmalar bütçe ve raporlama gereksinimlerini ofis uygulamalarıyla ya da kendi geliştirdikleri yazılımlarla karşılamaktadır.

Departmanlardan veya bağlı şirketlerden gelen bütçe verileri, elektronik tablolama programlarında kurulan karmaşık formüllerle, birbirine bağlantılı onlarca dosya alışverişi ile son derece kontrolsüz bir veri trafiği içinde işlenmektedir. Ürün, organizasyon gibi yapısal ekleme ve çıkartmalar, yapılan tüm formülasyon çalışmalarının baştan tekrarlanmasına yol açmaktadır.

Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlattığı bir takım özel uygulamalar ise hem kişilere bağımlılık sonucunu doğurmakta hem de diğer uygulamalarla entegrasyon aşamasında sorunlara yol açmaktadır.

Sonuç olarak şirketler verileri yorumlamaktan çok oluşturma ve temel raporlama gereksinimlerini çözebilmekte, derinlemesine analiz için gerekli zaman ve kadro ayrılamamaktadır.

Oysa piyasa koşullarının beklenmedik bir biçimde değiştiği ekonomilerde, firmaların aşağıdaki beklentileri karşılayabilen etkin bir bütçeleme ve raporlama sistemine ihtiyaçları bulunmaktadır. Sistem:
   Veri oluşturma ve toplama sürecini azaltmalı, veri yorumlamaya daha çok imkan tanımalıdır.
   Farklı kaynaklardan gelse bile veriyi kolayca konsolide edebilmeli ve analiz için rapor ve grafikleri kolayca üretebilmelidir.
   Fiili verileri kullanarak kuruma özgü her türden raporu süratle oluşturulabilmelidir.
   Organizasyon değişikliklerinin gerektirdiği uyarlamalar kolayca yapılabilmelidir.
   Piyasa koşullarındaki beklenmedik değişikliklere aynı hızda yanıt verebilmek için revize işlemlerini yapabilecek esneklikte olmalıdır.
   Senaryo çalışmalarına olanak tanımalıdır: Döviz kurları, enflasyon oranı, satış adetleri, satınalma fiyatları gibi varsayımlarda değişiklik yapıldığında, kar/zarar sonuçlarının ve/veya nakit ihtiyacı veya fazlasının nasıl oluşabileceğini gösterebilmeli, yani “what-if” analizini detaylı biçimde yapabilmedir.
   Web arayüzleriyle gerekirse internet üzerinden kolayca kullanılabilmelidir.

Usta, Türkiye’nin en tanınmış ve güvenilir şirketlerine verdiği hizmetlerle edindiği deneyim ve bilgi birikimini kurumsal bütçeleme çözümü arayan müşterilerine aktarmaya hazırdır.

Okul Yönetim Sistemi

Okul Yönetim Sistemi, özel okulların ticari işleyişinin yönetimine yönelik çözümün paket olarak sunulduğu, okula özgü kısımların ise analiz edilip uyarlandığı bir platformdur.

Okul Yönetim Sistemi aracılığı ile kayıt altına alınan kurumsal süreçlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
   Öğrenci Bilgilerinin takibi
   Öğrenci ödeme planlarının takibi
   Çek, senet, kasa, banka gibi günlük işlemlerin takibi
   Cari hesapların takibi
   Genel Muhasebe
   İnsan Kaynakları ve Öğretmen ve İdari personel Bordro
   Sabit Kıymet Takibi

Diğer projeler

 • İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (İzmir) 
  Bu projede Aydın Yazılım A.Ş. ile işbirliği yapılmıştır. 

  Cari İşlemler Programı (Alacaklılar, Borçlular, Banka, Kasa) 
  Muhasebe Programı 
  Sabit Kıymetler Programı 
  Personel ve Bordro Programı 
  Sistem Entegrasyonu Programı
 • ZİRAAT BANKASI PERSONEL VAKFI BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Ankara)
  Üye Takibi Programı 
  Krediler Programı 
  Muhasebe Programı 
  Haberleşme Programı 
  Arşiv Programı 
  Kira Takibi Programı 
  Şubelerden Otomatik Bilgi Aktarımı
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI ÜYE SİSTEMİ PROJESİ (Ankara) 
  Muhasebe Programı 
  Bordro Programı 
  Üye İşlemleri Programı 
  Yazışmalar Programı 
  Evrak Takibi Programı
 • HALK BANKASI PERSONEL VAKFI PROJESİ (Ankara) 
  Üye Takibi Programı 
  Aidat Takibi Programı 
  Sağlık Hizmetleri Programı 
  Kredi ve Kampanyalar Programı 
  Bordro Programı 
  Banka Mevduatları Programı
 • TEB, TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ OTOMASYON PROJESİ (Ankara) 
  Üye İşlemleri Programı 
  Sicil İşlemleri Programı 
  Senetler Programı 
  Krediler Programı 
  Aidatlar Programı 
  İcra Takibi Programı 
  İthal İlaçlar Programı 
  Reçeteler Programı 
  Faturalar Programı 
  Yüksek Haysiyet Divanı İşlemleri Programı 
  Disiplin Cezaları Programı 
  İstatistik hazırlama Programı
 • SÜMERBANK VAKFI BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Ankara) 
  Üye Bilgileri Programı 
  Aidat Programı 
  Sağlık Harcamaları Programı
 • TCDD YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Ankara) 
  Üye Aidat ve İkraz Takip Programı 
  Kasa Programı
 • ESNAF KEFALET VE KREDİ KOOPERATİFLERİ GÖLLER BÖLGESİ OTOMASYON PROJESi (Burdur) 
  Kredi Kefalet Takip Programı 
  Muhasebe Programı 
  Sabit Kıymetler Programı 
  Bütçe Programı 
  Personel - Bordro Programı 
  Şubeler - Merkez Entegrasyon Modülü
 • ODTÜ KOLEJİ INTERNET SİSTEMİ
  ODTÜ Kolejinin Ankara,Denizli,Kayseri,Kocaeli,Mersin ve Niğde şubelerindeki öğrenci kayıt sisteminin internet üzerinden izlenmesi
 • www.grupofis.com.tr
  Türkiye'nin en büyük marka- patent bürolarından birisi olan Grup Ofis'in müşterilerine on-line hizmet veren sitesi
 • www.orlab.com.tr
  En köklü kimyasal sektörü şirketlerinden Merck'in Türkiye temsilcisi ORKİM'in e-ticaret sitesi.
 • ORKİM KİMYASAL ÜRÜNLER TİC. SAN . A.Ş. TİCARİ ERP PROJESİ (Ankara) 
  Ön Muhasebe Programı 
  Cari İşlemler Programı (Alacaklılar, Borçlular, Banka, Kasa) 
  Stok İşlemleri Programı 
  Fatura ve İrsaliye Programı 
  Çek-Senet Programı 
  Muhasebe Programı 
  Sipariş, Satınalma ve Teklif Programı 
  Gümrük İşlemleri Programı 
  İthalat Takip Programı
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
  Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Sistemi 
  Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Sistemi 
  Beden Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Sistemi
 • SSK ANKARA DOĞUMEVİ (Ankara)
  Aile Planlaması Sistemi 
  Doğumhane Programı Sistemi
 • CHP (Ankara)
  Üye Takip Sistemi
  SHP-CHP Üyelerinin Birleştirilme Sistemi 
  Kurultay Seçiminin Bilgisayarda Değerlendirilmesi 
  Parti Görevlilerinin Takip Sistemi
 • TÜRK HENKEL A.Ş. (İzmit)
  Isıtma Soğutma Sistemleri Kimyasal Analiz Sistemi
 • MOBİL (Ankara)
  Rafineri Stok Takip Sistemi
 • GRUP TRANS (Ankara)
  Uluslararası Nakliye Sistemi
 • DANONESA-BİRTAT FİYATLANDIRMA VE FATURALANDIRMA YAZILIMI (Ankara)
 • KÖKLER TAHIL (Ankara)
  Sipariş, Satış, Tahsilat Takip Programı
 • DAK GÜVENLİK (Ankara)
  Stok ve Personel Takip Sistemi

 

 
     
© Usta Bilgi Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.